Tin Công ty

Bộ Y tế -Cục ATTP chứng nhận Sản Phẩm Lactobacillus

             Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố nguyên liệu thực phẩm Lactobacillus ssp của Techland phù hợp với quy định an toàn thực phẩm  

Đọc thêm...

Bộ Y tế -Cục ATTP chứng nhận Sản Phẩm Bacillus

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố nguyên liệu thực phẩm Bacillus ssp của Techland phù hợp với quy định an toàn thực phẩm  

Đọc thêm...

Bộ Y tế -Cục ATTP chứng nhận Sản Phẩm Bifidobacterium

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố nguyên liệu thực phẩm Bifidobacterium ssp của Techland phù hợp với quy định an toàn thực phẩm  

Đọc thêm...

Bộ Y tế -Cục ATTP chứng nhận Sản Phẩm Streptoccocus

Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố nguyên liệu thực phẩm Streptococcus ssp của Techland phù hợp với quy định an toàn thực phẩm  

Đọc thêm...

Bộ Y tế -Cục ATTP chứng nhận Sản Phẩm MDP immune

 Cục An toàn thực phẩm xác nhận công bố nguyên liệu thực phẩm MDP immune của Techland phù hợp với quy định an toàn thực phẩm  

Đọc thêm...

Hỗ trợ trực tuyến

hỗ trợ trực tuyến
  • Tư Vấn Kỹ thuật

    0916807349

HOTLINE: (04)66548666

Video

Tiện ích

Thời tiết
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng SBJ

Thống kê truy cập

  • Số lượt truy cập: 470568
  • Số người online: 1